X
تبلیغات
زولا
پسر پارسی
  
 من یک ملی گرا هستم که به مهر میهن قلم میزنم!
 
آرشیو
 
سه‌شنبه 1 دی‌ماه سال 1383

شرح یک نمونه ی دیگر از جعلیات تاریخی


بخش دوم


با درود بر تمام ایرانیان اندیشمند و مبارز!
بررسی و شرح جعلیات تاریخی برایم شیرین شده است به همین دلیل
بر آن شدم تا این جستار را ادامه دهم!
جعلیات تاریخی که در مورد تاریخ ما نگاشته شده است دو بخش
دارد : یکی آنکه بر ضد ما و بسیار گسترده است(حتی
گسترده تر از تاریخ راستین)و بخش دیگر تاریخی که به نفع ما جعل
شده است.(که بسیار اندک است)تاریخ شکوهمند ما آنگونه درخشندگی
دارد که برای نیک جلوه دادنش  نیازی به جعل کردن تاریخ نیست و
نتیجه ی معکوس دارد زیرا باعث گمراهی نیز می شود.یکی از این جعلیات
که بر ضد ما نیست این نامه است که به یزدگرد آخرین شهریار نگون
بخت ساسانی(روانش شاد باد) و عمر تازی نسبت داده شده است:


نخست شرح نامه عمر تازی به پادشاه ایران:


بسم الله الرحمن الرحیم

از : عمربن الخطاب خلیفه مسلمین
به : یزدگرد سوم شاه فارسی

من آینده خوبی برای تو و ملتت نمی بینم ، مگر اینکه پیشنهاد
من را قبول کرده و بیعت نمایی .زمانی سرزمین تو بر نیمی از
جهان شناخته شده حکومت می کرد لیکن اکنون چگونه افول کرده و
ارتش تو در تمام جبهه ها شکست خورده و ملت تو محکوم به فناست.
من راهی را برای نجات به تو پیشنهاد می کنم .شروع کن به عبادت
خدای یگانه  که خدای واحد، تنها خدایی که خالق همه چیز در جهان
است ما پیغام او را برای تو و جهان می آوریم به ملتت فرمان ده
که آتش پرستی را که کذب می باشد ، متوقف کنند و به ما بپیوندند
برای پیوستن به حقیقت .

الله خدای حقیقی را بپرستید ، خالق جهان را ، الله را پرستش نمایید
و اسلام را به عنوان راه رستگاری خود قبول کنید اکنون به راههای شرک
و پرستشهای کذب پایان ده و اسلام بیاورید تا بتوانید الله اکبر را به
عنوان ناجی خود قبول کنید . با اجرای این تو تنها راه بقای خود و صلح
برای پارسیان را پیدا خواهی نمود ،‌ اگر تو بدانی چه چیز برای پارسیان
بهتر است تو این راه را انتخاب خواهی کرد ، بیعت تنها راه می باشد .

الله اکبر

محل مهر عمر  (مهر؟؟؟؟!!!!!)

خلیفه مسلمین عمربن الخطاب

*********************************************
*********************************************

یزدگرد سوم ، شاهنشاه ایران به او چنین پاسخ می دهد:

 

به نام اهورا مزدا، آفریننده جان و خرد

از سوی شاهنشاه ایران، یزدگرد به عمرابن خطاب خلیفه تازیان

تو در این نامه ما ایرانیان را به سوی خدای خود که "الله اکبر"
نام داده اید، می خوانید و از روی نادانی و بیابان نشینی، خود
بی آنکه بدانید ما کیستیم و چه می پرستیم، می خواهید که به سوی
خدای شما بیاییم و "الله اکبر" پرست شویم.شگفتا که تو در پایه
خلیفه عرب نشسته یی ولی آگاهیهای تو از یک عرب بیابان نشین فراتر
نمی رود. به من پیشنهاد می کنی که خدا پرست شوم. ای مردک، هزاران
سالست که آریاییان در این سرزمین فرهنگ و هنر، یکتا پرست می باشند
و روزانه پنج بار به درگاهش نیایش می کنند.هنگامی که ما پایه های
مردمی و نیکو ورزی و مهربانی را در سراسر جهان می ریختیم و پرچم
"پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک" را در دست داشتیم، تو و
نیاکانت در بیابانها می گشتید و مار و سوسمار می خوردید و دختران
بیگناهتان را زنده به گور می کردید.تازیان که برای  آفریده های خدا
ارزشی نمی شناسند و سنگدلانه آنها را از دم تیغ می گذرانند و زنان را
آزار می دهند و دختران را زنده به گور می کنند و به
کاروانها می تازند و به راهزنی و کشتار و ربودن زن و همسر مردم
دست می زنند، چگونه مارا که از همه این زشتیها بیزاریم، می خواهند
آموزش خدا پرستی بدهند؟به من می گویی که از آتش پرستی دست بردارم
و خدا پرست شوم؟ ما مردم ایران، خدا را در روشنایی می بینیم.
فروغ و روشنایی تابناک و گرمای خورشید آتش در دل و روان ما،جان
می بخشند و گرمی دلپذیر آنها، دلها و روانهای ما را به یک دیگر
نزدیک می کنند تا مردم دوست، مهربان، مردم دار، نیکخواه باشیم
و رای و گذشت را پیشه سازیم و پرتو یزدانی را در دلهای خود همواره
زنده نگهداریم.خدای ما "اهورا مزدا" بزرگ است و شگفت انگیز است که
تازه شما هم او را خواسته اید نام بدهید و "الله و اکبر" را برای
او بر گزیده اید و او را به این نام صدا می کنید. ولی ما با شما
یکسان نیستیم، زیرا ما به نام "اهورا مزدا" مهرورزی و نیک و خوبی
و گذشت می کنیم و به درماندگان و سیه روزان، یاری می رسانیم و شما
به نام "الله اکبر" خدای آفریده خودتان دست به کشتار و بدبختی آفرینی
و سیه روزی دیگران می زنید.چه کسی در این میان تبهکار است، خدای شما
که فرمان کشتار و تاراج و نابودی را می دهد؟ یا شما که به نام او
چنین می کنید؟ یا هردو؟شما از دل بیابانهای تفته و سوخته که همه
روزگارتان را به ددمنشی و بیابان گردی گذرانده اید، برخاسته اید
و با شمشیر و لشکر کشی می خواهید آموزش خدا پرستی به مردمانی بدهید
که هزاران سالست شهریگرند و فرهنگ و دانش و هنر را همچون پشتوانه
نیرو مندی در دست دارند؟ شما به نام "الله اکبر" به این لشکریان
اسلام جز ویرانی و تاراج و کشتار چه آموخته اید که می خواهید دیگران
را هم به سوی این خدای خودتان بکشید؟امروز تنها نا یکسانی که مردم
ایران با گذشته دارند آن است که ارتش آنها که فرمانبردار "اهورا مزدا"
بوده، از ارتش تازیان، که تازه پیرو"الله اکبر"شده اند، شکست خورده اند
و مردم ایران به زور شمشیر شما تازیان باید همان خدا را ولی با
نام تازی بپذیرند و بپرستند و در روز پنج بار به زبان عربی برایش
نماز بگذارند. زیرا "الله اکبر" شما تنها زبان عربی می داند.
به تو سفارش می کنم به دل همان بیابانهای سوزان پر سوسمار خویش برگرد
و مشتی تازی بیابان گرد و سنگدل را به سوی شهرهای آباد همچون جانوران
هار، رها مکن و از کشتار مردم و تاراج دارایی آنان و ربودن همسران و
دخترانشان به نام "الله اکبر" خود داری نما و دست از این زشتکاری ها
و تبهکاریها بکش.آریاییان، مردمی با گذشت، مهربان و نیک اندیشند.
هر جا رفته اند تخم نیکی و دوستی و درستی پاشیده اند. از این رو
از کیفر دادن شما برای نابکاریهای تو و تازیان، چشم خواهند پوشید.
شما با همان "الله اکبر" تان در همان بیابان بمانید و به شهرها
نزدیک مشوید که باورتان بسیار هراسناک و رفتارتان ددمنشانه است.

 

مهر

یزدگرد ساسانی

 


این نامه هیچگونه سندیت تاریخی ندارد و بنده در هیچ کتاب تاریخی نخواندم
که چنین نامه ای از سوی یزدگرد باشد...با این حال استفاده ی
گسترده ی آن را در همه جا شاهد هستم.حتی این متن را در تارنمایی دیدم
که کارهای خرافه زدایش بسیار ستودنیست!!!!البته سخنانی که در این متن
به یزدگرد نسبت داده شده و وی  به خلیفه تازیان می گوید،شایسته و
راست است!تنها سخن اینجاست که این متن سندیت تاریخی ندارد!
شاید بتوان به آن سخن ایراد گرفت که تازیان را زنده بگور کننده
دختران دانسته!چون برخی از تاریخدانان از جمله استاد بزرگوار سرور
بهرام مشیری بر این باورند که زنده به گور کردن دختران تنها در میان
بخش کوچکی از تازیان رسم بوده است و آنگونه که مورخان تازی پس از اسلام
آن را گسترده دانسته اند،نبوده!

به درود
پاینده باد ایران و آرمانهای میهن دوستانه در اندیشه ها
سرنگون باد دین و دولت تازیان
سرباز ناچیز ایران:
آزین خرم دین


=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
بدبختانه هنوز زمان آن را پیدا نکردم
که تمام پیوندهای دلخواهم را به بخش
پیوندها بیافزایم!
=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 145974


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها